Projektikonkurss „Suhkur – sõber või vaenlane“ vol 3

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjon kuulutab välja tervisedendusliku konkursi „Suhkur – sõber või vaenlane“ vol 3 Pärnu maakonna elanikkonna toitumisalase teadlikkuse tõstmiseks ja suhkru liigtarbimise vähendamiseks.

Taotlejateks võivad olla Pärnumaa kohalikud omavalitsused, külaseltsid, MTÜd, koolid, lasteaiad jt, kes korraldavad organisatsiooni või kogukonnapõhise(d) sündmuse(d), mis on kantud suhkru liigtarbimise vähendamise teemast.

Projektitegevuste abikõlbulikud kulud on  sündmuste, koolituste ja töötubade läbiviimine, tegevustega seotud kuluvahendite ja väikevahendite ostmine ning teised tegevused, mis vastavad konkurssi tingimustele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 500 eurot

Taotlusvoor avatakse 15. oktoober  2018.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2018

Sündmused või sündmuste sarjad peavad toimuma ajavahemikul 01. detsember 2018 – 15.veebruar 2019.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile, merle@parnumaa.ee. Märksõna: Suhkrukonkurss2018

Konkursi taotlusvorm

Projekti tingimused