Projektikonkursi „Suhkur – sõber või vaenlane“ eraldatud toetused.

 Projektikonkursile  „Suhkur – sõber või vaenlane“  laekus 31 projekti, millest toetati 20 projekti kogusummas 8358.99 eurot.

Hindamiskomisjoni koosseisu kuulusid Priit Ruut, Kärolin Nirk, Gerli Mets ja Marika Luik.

Rahastatavate projektide pingerida kujunes komisjoniliikmete individuaalsete punktitabelite kokkuliitmisel.

Hindamisel arvestati viit kriteeriumit:

  1. projekti eesmärgi vastavus toetusvooru eesmärkidele (max 10 p) ;
  2. tegevuskava  selgus, loogilisus ja teostatavus, kavandatud tegevuste  vastavus projekti eesmärkidele (max 10 p);
  3. projekti tegevuste põhjendatus ja vajalikkus kavandatud tulemuse  mõju saavutamiseks (max 10 p);
  4. projekti partnerite valiku ja rolli põhjendatus ning sihtrühma kaasatus projekti elluviimisesse (max 10 p);
  5. projekti eelarve kulude põhjendatus (max 10 p)
  6. lisapunktid – projekti jätkusuutlikkus (max 10 p).

Otsustati toetada projektikonkursile „Suhkur – sõber või vaenlane“ esitatud projektitaotlustest 20 projekti kogusummas 8358.99 eurot järgnevalt:ˇ

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi
Projektitegevuste elluviimise aeg Projekti toetus
1. Pärnu-Jaagupi Põhikool Tervisenädal „Suhkur-sõber või

vaenlane“                                                           4.02-8.02.2019

500
2. Sindi Lasteaed Suhkrusööbiku seiklused Sindi Lasteaias dets.2018 –

jaan 2019

389,99
3. Pärnu Lasteaed Pillerpall Suhkur sõber või vaenlane  01.12.2018 – 15.02.2019 500
4. Tammiste Lasteaed Tervisenädal Tammiste Lasteaias 14.01-18.01.2019 495
5. Pärnu Lasteaed Mai Täiskasvanu on terviseteadlik ettenäitaja, et laps saaks olla tark järgija 03 -17.12.2018 500
6. Pärnu Lasteaed Pöialpois Tervislik ja maitsev see, millel suhkrut pole sees 1.12.2018-15.02.2019 500
7. Pärnu Raeküla Lasteaed Tervisedenduslik konkurss “Suhkur- sõber või vaenlane” 01.12.2018-15.02.2019 500
8. Lõpe kool Õpime tervislikult sööma Jaanuar 2019 450
9. Pärnu Lasteaed Kelluke Tervislikud smuutid vitamiinipausiks lastele  01.12-31.01. 2018 480
10. Paikuse Lasteaed Mesimumm Kuhu on peidetud suhkur  4.12.2018 400
11. Libatse Lasteaed -algkool Tervislikum eluviis-parem enesetunne  14.01-18.01.2019 144
12. Are Kooli lasteaed Olen oma südamele parim sõber  11.02-15.02.2019 262
13. Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus „Suhkruvaba sünnipäev“ ja „Suhkruväljakutse“  01.12.2018 –

01.02.2019

500
14. Tootsi Lasteaed Päkapikk Peedu ja Päkapikk Pille sahharoosivaba jõulunädal.  10.-14-12.2018. 300
15. Kilingi-Nõmme Gümnaasium Suhkruvaba magus elu 10.01-15.02.2019 500
16. Uulu Põhikool Tervislikud/ tervilikumad  maiustused  jõululauale  3.12-21.12.2018 400
17. Pärnu Lasteaed Päikesejänku Mõnus ja lõbus  suhkruvaba sünnipäev  21.01-15.02.2019 432
18. Seljametsa Lasteaed Päkapikkudelt suhkruvabad jõulud  Detsember 2018 300
19. Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll Krõll uurib, kas suhkur on sõber või vaenlane  17.12.2018-01.02.2019 306
20. Pärnu Ülejõe Lasteaed Suhkur sõber või vaenlane  1.12.2018-15.02.2019 500