Naisettevõtjad

Head naisettevõtjad!

Alates 2016 sügisest hakkasime rohkem tähelepanu pöörama naistele ettevõtluses. Meie üritused on mõeldud neile, kes juba tegutsevad ettevõtjana, kuid ka neile naistele, kes alles plaanivad ettevõtlusega tegelema hakata.

Miks me seda teeme? On ju teada, et naistel on veidi teistsugused hoiakud ja ootused ettevõtte loomisel ja arendamisel kui meestel. Üldjuhul vajavad naised rohkem tuge ja julgustust ettevõtlusega nii alustamisel kui ka juba tegutsemisel. Kogunemiste mõte oleks anda teile uusi teadmisi, inspiratsiooni oma idee arendamisel ja ehk ka võimaluse leida kliente/koostööpartnereid teiste naisettevõtjate seas.

Kui teile sellised teemad ja üritused  pakuvad huvi, siis palun võtke ühendust kirja teel e-mail: margit@parnumaa.ee või liituge FB-s grupiga Pärnumaa naisettevõtjad

 

Ülevaade toimunud tegevustest aaste kaupa

Naisettevõtjate tegevused 2018

Naisettevõtjate tegevused 2017

Naisettevõtjate tegevused 2016