Koostööpäevad Pärnumaa valdades

28.08.18 toimus Põhja – Pärnumaa vallas Vändra raamatukogus SA Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu Politseijaoskonna ja Pärnumaa Spordiliidu eestvedamisel  turvalisuse nõukogu koostööpäev “Terve ja turvaline kodukant”. Ürituse eestvedaja, SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti Merle Einola sõnul viiakse sarnane päev läbi kõikides Pärnumaa valdades ja Pärnu linnas, et tõhustada  koostööd rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas erinevate organisatsioonide vahel.

“Koostööpäeva eesmärk on julgustada kohalikke elanikke ja organisatsioone aktiivsemalt osalema turvalisema Pärnumaa loomises ning arutama tervisedenduse üle kogukonnas. Kaardistatakse paikkonna probleemid ning püütakse ühiselt leida lahendusi turvalisuse ja rahvatervise valdkondade edendamiseks. Turvalisuse nõukogu on moodustatud ja ellu kutsutud Pärnu Omavalitsuste liidu poolt.

Koostööpäevale on oodatud nii kohalike omavalitsuste esindajad, kui ka ettevõtjad ning kogukondade liikmed. Üritust rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfond.

Oma ettekandes rõhutas Pärnu Politseijaoskonna juht Andres Sinimeri kogukonna kaasamise vajadust kohaliku ja maakondliku turvalisuse tagamisel ning tuletas meelde, et kodukandi turvalisus on ka meie endi kätes.

Järgmised koostööpäevad toimuvad:

04.09. Pärnu linn Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavald. Toimub Audru osavallakeskuses

11.09. Tori vald

13.09. Lääneranna vald – Lihula Kultuurimaja

14.09  Saarde

24.09. Häädemeeste – Tahku tare

09.10. Kihnu vald – Kihnu muuseum

Päevakavaga saab tutvuda siin Koostööpäeva kuulutus

Rohkem infot: Merle Einola, tel. 56566 7906, merle@parnumaa.ee