MTÜ juhtide arenguprogramm 2017

MTÜ juhtide arenguprogrammi registreerimine on avatud. Kohtade arv on piiratud!

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad vabaühenduste juhte ja juhatuse liikmeid osalema arenguprogrammi, mis koosneb 6 moodulist/õppepäevast. Koolitused toimuvad Pärnus.

Veebruarist juunini 2017.a toimub 6 moodulist (kokku 39 ak/tundi) koosnev MTÜ juhtide ja juhatuse liikmete arenguprogramm, mille teemaks on juhi kui inimese arendamine ehk kõik see, mis aitab juhil olla parem juht – kuidas vältida läbipõlemist, kuidas juhtida inimesi, kuidas juhtida oma aega jne. Tugev juht loob eeldused tugevale vabaühendusele.

Täpsem info mtü-de konsultandilt: Daisi Sprenk, 53455161, daisi@peak.ee

Osalemistingimused: Osalema on oodatud MTÜ juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid.

Osalemiseks tuleb saata motivatsioonikiri aadressile daisi@peak.ee 31.jaanuariks 2017.

Motivatsioonikirjas tuleb põhjendada, miks soovitakse osaleda, mida uute teadmistega peale hakatakse, milliseid kitsaskohti soovitakse koolitusel saadud teadmistega lahendada ja mis küsimustele/probleemidele vastuseid otsitakse.
♦ NB! Motivatsioonikirjas tuua välja ka ühenduse nimi, osaleja nimi ja positsioon ning kontaktandmed (sh telefoni nr).

Ühest ühendusest võib registreeruda kuni kaks inimest. Motivatsioonikirjade põhjal tehakse osalejate valik programmi hiljemalt 1.veebruariks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

Arenguprogrammis osalemine eeldab, et ühendusest on alati keegi osalemas ning valmis tuleb olla kodutöödeks. Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt viis moodulit ning on ära teinud kodutööd.

Programmis osalemise tasu on 50eurot+km/inimene, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Osalemise kohta esitatakse arve, mis tuleb enne koolituse algust tasuda. Vabade kohtade olemasolul saab osaleda ka üksikus moodulis.

I moodul: vabaühenduse juhi arendamine
Aeg: 14.02.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)
Koolituse teemad:
• vabaühenduse juhi roll
• enesejuhtimine ja -analüüs
• meeskonnatöö juhtimine ja korraldus
• inimeste juhtimine
• läbipõlemise vältimine
• ajajuhtimine
Esimesel kohtumisel täpsustame ka teiste moodulite teemad, et lektorid saaksid rääkida osalejatele ainult kõige olulisematel teemadel.

II moodul: vabaühenduse juhtimine
Aeg: 21.02.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson (terapeut ja koolitaja)
Koolituse teemad:
• vabaühenduse eneseanalüüs/diagnostika
• töö sihtgrupi, meeskonna ja liikmetega ja nende kaasamine
• muutuste jälgimine, muutuste teooria

III moodul: kommunikatsioon ja turundus vabaühenduses
Aeg: 21.03.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Kadrin Kärner (Pärnu Postimees), Mari Erm-Reining (PEAK)
Koolituse teemad:
• suhtlemine ajakirjanikuga, kuidas saada ajalehte
• kodulehe sisu planeerimine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias

IV moodul: majandustegevus, finantsplaneerimine
Aeg: 11.04.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Krista Habakukk
Koolituse teemad:
• rahavoogude planeerimine
• raamatupidamise korraldamine
• maksundus

V moodul: sotsiaalne ettevõtlus
Aeg: 25.04.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Evelyn Eichhorst (MTÜ Pesapuu)
Koolituse teemad:
• Sotsiaalse ettevõtluse planeerimine
• äriplaanide koostamine

VI moodul: inspiratsiooni- ja kogemuspäev, oma arenguhüppe kokkuvõte ning analüüs
Aeg: 16.05.2017 kell 09:00-15:00
Koolitaja: Helar Peterson
Külastame Tipu Looduskooli ja võtame kokku arenguprogrammi. Vaatame üle esimesel kohtumisel püstitatud eesmärgid, võtame kokku ja analüüsime iga osaleja „astutud sammu pikkuse“ ja teeme avalikud kokkulepped järgmise sammu kohta, et kinnistada saavutatud muutused.